Định giá và Thẩm định

cho tài sản rừng

Ước tính chính xác giá trị rừng ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới

Chúng tôi tuân theo IFRS, GAAP và trải nghiệm tốt nhất để định giá rừng

Kinh nghiệm của chúng tôi tạo niềm tin và an tâm cho các bên liên quan

Với sự hỗ trợ từ phân tích GIS nhằm phát hiện các khu vực trọng yếu để thực địa

Chúng tôi đã tiến hành định giá ở nhiều quốc gia khác nhau: Phần Lan, Thụy Điển, Brazil và Colombia

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về các dịch vụ định giá của chúng tôi cho United Bankers

Dịch vụ định giá rừng trực tuyến

Simosol đã phát triển công cụ trực tuyến để thu thập giá trị thị trường và thông tin quan trọng khác từ bất kỳ tài sản rừng nào (hiện chỉ có sẵn cho Phần Lan).

THÔNG TIN THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CỦA CHÚNG TÔI

 • Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn quý giá, chúng tôi thường sử cách tiếp cận thu nhập để định giá và thẩm định rừng trồng. Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng IPTIM Assets để dự báo dòng tiền được chiết khấu theo chính sách định giá của khách hàng. ​

 • Báo cáo định giá bao gồm: 

  • Mô tả chi tiết về tài sản rừng

  • Phân tích năng suất và tăng trưởng

  • Phân tích thị trường gỗ của vùng

  • Phân tích chi tiết dòng tiền

  • Phân tích độ nhạy để đánh giá sự không chắc chắn đối với những thay đổi về giá gỗ, chi phí và tỷ lệ chiết khấu.

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể