IPTIM Tracker

theo dõi tất cả máy móc và phương tiện vận chuyển một cách thông minh

Theo dõi vị trí, tốc độ và các hoạt động của mỗi thiết bị

Theo dõi thời gian dành cho mỗi hoạt động và nâng cao hiệu quả

Nhận báo cáo định kỳ với tóm tắt và các phương pháp hiệu quả

Dễ dàng cài đặt trên các loại thiết bị

Điều gì xảy ra với kế hoạch của tôi nếu thiết bị ngừng hoạt động

Dữ liệu từ IPTIM Mobile và IPTIM Tracker có thể được thu thập bằng một giải pháp IPTIM khác (IPTIM Control) để cảnh báo những sai lệch so với kế hoạch, ước tính tác động của tài chính, hoạt động và thay đổi kế hoạch.

Image of the sensor behind the IPTIM Tracker solution.

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể

© 2020 by Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Finland

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon