Hoạch định chiến lược cho các
công ty lâm nghiệp

- Tornator -

NHU CẦU

  • Tối ưu hoá một doanh nghiệp đang quản lý 650,000 ha rừng ở nhiều quốc gia

  • ThCác kế hoạch phải tuân theo hướng dẫn lâm nghiệp hợp lý và xét theo chu kỳ hơn 10 năm cho mỗi loại cây

GIẢI PHÁP

  • Hệ thống tối ưu hoá việc quản lý tất cả diện tích rừng phân tán ở nhiều quốc gia

  • Các dịch vụ hỗ trợ lập kế hoạch và mô hình hoá

LỢI ÍCH

  • Tạo ra các kế hoạch tối ưu cho doanh nghiệp có rừng rộng và phân tán bằng các giải pháp tích hợp

  • Tạo ra các kế hoạch tối ưu cho doanh nghiệp có rừng rộng và phân tán bằng các giải pháp tích hợp

Một hệ thống điều khiển tất cả

IPTIM AssetsIPTIM Manager cho phép lập kế hoạch, mô hình hoá, quản lý dữ liệu trong một hệ thống nền đơn giản.

logo_tornator.png

Đây là một bước đột phá

- Tõnis Tõnisson, Forest Resource Manager, Tornator Eesti

THÔNG TIN THÊM VỀ SỰ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CỦA SIMOSOL

  • Tornator sử dụng hệ thống tuỳ chỉnh và IPTIM Assets để tối ưu kế hoạch quản lý của họ. Hệ thống tuỳ chỉnh này được tích hợp trực tiếp vào hệ thống thông tin của Tornator, dựa trên SIMO framework được phát triển bởi Simosol and J LP-solver thuộc Viện tài nguyên Phần Lan.

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể