Giải pháp

Lập bản đồ và kiểm kê

rừng trồng và cây trồng từ ảnh vệ tinh kết hợp với dữ liệu mặt đất

Phân tích Carbon

cho rừng và những cảnh quan biến động

Giám sát và quan trắc

cho các hoạt động trồng rừng

Phân tích tiền khả thi

cho các dự án lâm nghiệp và năng lượng sinh học

Kế hoạch Quản lý rừng và Tối ưu hoá chuỗi cung ứng

với các sản phẩm của IPTIM

Định giá và thẩm định

cho tài sản rừng

Phần mềm thích hợp

cho lập kế hoạch, giám sát và hơn thế nữa

© 2020 by Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Finland

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon