Tham khảo

Lập bản đồ và phân tích tiềm năng năng lượng sinh học ở quy mô quốc gia

The World Bank

Tìm nguồn gỗ cho xưởng cưa trong điều kiện nhiều thách thức

Metsä Group

Lập kế hoạch tự động cho nhiều chủ rừng

Stora Enso

Lập kế hoạch chiến lược cho các công ty Lâm nghiệp

Tornator

Tối ưu hoá rừng gỗ Teak

Apical Reforestadora

Báo cáo hiệu suất và định giá rừng

United Bankers

Xử lý dữ liệu thống kê lớn

Metsähallitus

© 2020 by Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Finland

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon