Phân tích tiền khả thi

cho các dự án lâm nghiệp và năng lượng sinh học

Đánh giá về tính khả thi về kỹ thuật, vận hành và tài chính của các dự án về lâm nghiệp và năng lượng sinh học

Tất cả mọi khía cạnh đều được xét đến: năng suất, phương tiện vận chuyển, cách tiếp cận đến các địa điểm, chi phí, tài chính, sản phẩm, giá cả

Bao gồm tối ưu hoá lịch khai thác để tối đa hoá lợi nhuận và duy trì tính bền vững

Ứng dụng web để kiểm tra sự thay đổi ở các biến chính sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận của dự án

Làm thế nào để dự đoán của chúng tôi là chính xác?

Là chuyên gia trong lĩnh vực mô hình hoá và tối ưu hoá, chúng tôi đã xây dựng một trình giả lập có tính đến vị trí chính xác của từng nguồn nguyên liệu và cách chúng được vận chuyển đến các điểm nhận (ví dụ như một nhà máy điện)

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể