IPTIM Mobile

theo dõi tiến độ thực hiện của từng nhiệm vụ và giữ kết nối với các thành viên

Giữ liên lạc với nhóm thực địa cùng với danh sách các nhiệm vụ trong điện thoại di động

Theo dõi tiến độ của từng nhiệm vụ để đảm bảo các kế hoạch đang được thực hiện

Duy trì giao tiếp hiệu quả giữ thực địa và văn phòng

Hỗ trợ công nhân định hướng ngoài thực địa và tiếp nhận thông tin quan trọng

Điều gì xảy ra với kế hoạch của tôi nếu các hoạt động bị trì hoãn?

Dữ liệu từ IPTIM MobileIPTIM Tracker có thể được thu thập từ một giải pháp IPTIM khác (IPTIM Control) để cảnh báo những sai lệch so với kế hoạch, ước tính tác động của tài chính, hoạt động và thay đổi kế hoạch

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể

© 2020 by Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Finland

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon