Lập bản đồ và kiểm kê

với ảnh vệ tinh kết hợp với dữ liệu tham chiếu mặt đất

Bản đồ chính xác về rừng trồng ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới

Cập nhật phân chia lô để phát triển mô hình và lập kế hoạch

Chi phí theo đặc tính của rừng dựa vào đường kính, chiều cao, loài, và diện tích rừng

Kiểm tra kiểm kê của bạn trước đây với kết quả kiểm kê của chúng tôi

Chúng tôi đã giúp Ngân hàng thế giới lập bản đồ nguồn sinh khối trên toàn quốc ở Pakistan

THÔNG TIN THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

  • Về lập bản đồ, chúng tôi sử dụng dữ liệu mở được cung cấp bởi ảnh vệ tinh Sentinel. Nếu cần chi tiết thêm, chúng tôi sử dụng ảnh được cung cấp bởi các ảnh vệ tinh thương mại. Giải pháp này có thể được hỗ trợ bởi dữ liệu tham chiếu thực địa - ví dụ như TRESTIMA, một ứng dụng điện thoại thông minh cung cấp dữ liệu đo đạc

  • Đối với dữ liệu kiểm kê, chúng tôi cần khái quát các phép đo thực địa trong khu vực phân tích. Để thực hiện điều này, chúng tôi kết hợp ảnh vệ tinh với độ phân giải cao và phương pháp giải đoán ảnh (được phát triển để ước tính sinh khối rừng tại trung tâm nghiên cứu VTT ở Phần Lan)

CẦN THÊM
THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể

© 2020 by Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Finland

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon