Lập bản đồ và phân tích tiềm năng năng lượng sinh học ở quy mô quốc gia tại Pakistan

- The World Bank -

NHU CẦU

  • Pakistan đối mặt với việc thiếu hụt điện trầm trọng (thiếu 5,500 MW trong năm 2013)

  • The World Bank đã nỗ lực để phân tích tiềm năng năng lượng sinh học ở quy mô quốc gia

GIẢI PHÁP

  • Lập bản đồ về nguồn năng lượng sinh học trên toàn quốc

  • Cung cấp các địa điểm phù hợp nhất cho các nhà máy năng lượng sinh học xét về năng suất sinh khối và sự vận chuyển

LỢI ÍCH

  • Phân tích ảnh vệ tinh là cách hiệu quả nhất để tính toán lượng sinh khối và sự thay đổi như thế nào

  • Tối ưu hoá cho phép đánh giá chính xác tính bền vững của bất kỳ khoản đầu tư về năng lượng sinh học nào

TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP

Ảnh vệ tinh LandSat 8

mapping_REF_B.png

Thực địa với điện thoại thông minh

Phân loại sử dụng đất và dư lượng cây

mapping_REF_E.png

Mô hình GIS cho vị trí cây trồng phù hợp

Giải pháp lập bản đồ và kiểm kê của chúng tôi phù hợp với rừng và cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới

THÔNG TIN THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP

Cùng với các đối tác khác*. Simosol đã thực hiện cá hoạt động sau đây để đánh giá tiềm năng năng lượng sinh khối:

  1. Phân tích ảnh vệ tinh của các lĩnh vực về nông nghiệp để sinh khối dựa vào nông nghiệp trong nước

  2. Khảo sát thực địa để tính toán dư lượng cây trồng và thông tin về tỷ lệ sử dụng hiện tại của chúng. Khảo sát được thực hiện thông qua phỏng vấn các trường đại học địa phương và ứng dựng điện thoại thông minh được thiết kế dành riêng cho mục đích này.

  3. Mô hình GIS để tạo ra Biomass Atlas cho Pakistan. Kết quả từ (i) phân tích tiềm năng nguyên liệu bằng cách kết hợp kết quả nghiên cứu và ảnh viễn thám, (ii) phân tích tiềm năng phát năng lượng sau khi xây dựng mô hình phân tích không gian, xét theo nguồn nguyên liệu, giao thông, và mạng lưới truyền tải điện.

*Dự án là sự hợp tác giữa Simosol, Full Advantage, VTT, PITCOĐại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể