Bioenergian potentiaalin kartoitus ja analysointi kansallisella tasolla Pakistanissa

- Maailmanpankki -

ONGELMA

 • Pakistanilla on suuri vaje sähköntuotannossa (v. 2013 tarjonnan ja kysynnän välinen erotus oli 5 500 MW).

 • Maailmanpankki halusi selvittää biomassaan perustuvan teollisen mittakaavan energiantuotannon potentiaalin.

RATKAISU

 • Kartoitimme koko maan bioenergialähteet.

 • Identifioimme parhaat sijainnit mahdollisille bioenergiaa käyttäville voimalaitoksille huomioiden biomassan saatavuus ja logistiikka.

HYÖDYT

 • Kaukokartoitus on kustannustehokkain tapa kartoittaa biomassaresurssit ja ymmärtää näiden kehitys.

 • Optimointi mahdollistaa bioenergiainvestointien pitkän aikavälin kestävyyden arvioinnin.

METODOLOGIA LYHYESTI

LandSat 8 satelliittikuva-aineisto

Laajat kenttätyöt älypuhelimia hyödyntäen

Maankäyttömuotojen ja biomassan saatavuuden luokitus

Paikkatietomalli voimalaitosten sijainnin optimointiin

Kartoitus- ja inventointiratkaisumme soveltuvat metsä- ja viljelykasvien analysointiin missä päin maapalloa tahansa.

LISÄTIETOJA METODOLOGIASTAMME

Bioenergiapotentiaalin arviointi sisälsi seuraavat työvaiheet, jotka toteutettiin yhteistyökumppaneiden* kanssa:

 1. Satelliittikuva-analyysi maan peltovarannoista viljelykasvien biomassan tuotannon arvioimiseksi.

 2. Maastomittaukset ja haastattelut maatalouden sivutuotteiden määrän ja hyödyntämisasteen selvittämiseksi. Työ tehtiin tähän kehitetyn älypuhelinsovelluksen avulla ja sen toteuttivat paikalliset yliopistot.

 3. Spatiaalinen mallinnus joka huomioi satelliittikuva-analyysin sekä maastotöiden tulokset, sekä olemassa olevan tie- ja sähköverkon. Mallinnuksella luotiin Pakistanin kansallinen Biomassa-atlas.

*Simosolin yhteistyökumppanit hankkeessa olivat Full Advantage, VTT, PITCO ja National University of Sciences and Technology​.

TARVITSETKO LISÄTIETOJA?

Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä

© 2020 Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Suomi

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Facebook Icon