IPTIM Manager

lưu trữ tất cả dữ liệu trong một hệ thống nền đơn giản và gán nhiệm vụ cho nhóm

 Lưu trữ tất cả dữ liệu thống kê và bản đồ trong một hệ thống nền đơn giản

 

Sử dụng công cụ tương tác để phân tích dữ liệu và phát hiện các ngoại lệ

Phân công nhiệm vụ cho nhóm và đăng ký chi phí, trữ lượng và hơn nữa!

Dễ dàng so sánh các dự đoán với thực tế

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể

© 2020 by Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Finland

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon