IPTIM

Integrated Planning and Timberland Management

IPTIM bao gồm nhiều giải pháp cho sự quản lý, kiểm soát và tối ưu hoá

Giải pháp quản lý hàng ngày để lưu trữ và phân tích dữ liệu và phân công nhiệm vụ

Giải pháp về kiểm soát nhằm giám sát các hoạt động thực địa, máy móc và nhật ký hàng ngày

Tối ưu hoá các giải pháp để tối đa hoá lợi nhuận, giảm thiểu chi phí và đảm bảo tính bền vững

IPTIM Manager

lưu trữ dữ liệu trong hệ thống nền đơn giản và phân công nhiệm vụ cho các nhóm

IPTIM Mobile

giám sát tiến độ của mỗi nhiệm vụ ở hiện trường và kết nối với đội công tác

IPTIM SupplySense

theo dõi thông minh các loại máy móc và phương tiện vận chuyển

IPTIM LogCount

giám sát nhật ký công việc và vận chuyển qua chuỗi cung ứng

IPTIM Teams

tối ưu hóa việc điều phối công nhân và máy móc tại hiện trường

IPTIM Operations

tối ưu hóa chi tiết dự án lâm nghiệp theo mong muốn

IPTIM Roadplan

tối ưu hoá đường vận chuyển và tích hợp vào lịch trình khai thác

IPTIM Assets

tạo các kế hoạch chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận và sử dụng các công cụ mô hình hóa tốt nhất

IPTIM Optiops

kế hoạch được lập tự động cho các chủ rừng quy mô nhỏ

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể

© 2020 by Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Finland

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon