Định giá tài sản rừng và Báo cáo hiệu suất giá trị

- United Bankers -

NHU CẦU

 • Phân tích liên tục giá trị của các mục tiêu đầu tư đất rừng tiềm năng

 • Có được phân tích hiệu suất giá trị định kỳ việc đầu tư rừng

GIẢI PHÁP

 • Dịch vụ định giá cho các cơ hội đầu tư rừng tiềm năng

 • Dịch vụ tạo báo cáo hiệu suất giá trị định kỳ hàng năm

LỢI ÍCH

 • Ước tính chính xác giá trị sinh thái và đất

 • Báo cáo toàn diện theo hướng dẫn của công ty

 • Các bên liên quan tin tưởng về độ tin cậy của thông tin

Định giá của chúng tôi là chính xác, hiệu quả và toàn diện

Bấm vào đây để biết thêm về định giá và thẩm định rừng

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể

© 2020 by Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Finland

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Facebook Icon