Tietosuojaseloste

Päivitetty 28.10.2019

 

Simosol Oy on sitoutunut noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR), jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. 

 

Tällä tietosuojaselosteella informoimme luonnollisia henkilöitä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Henkilön on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot lähettääkseen viestin Simosol Oy:n nettisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

 

Rekisterinpitäjä

 

Simosol Oy (Y-tunnus: 2090992-4)

Hämeenkatu 10, 11100 Riihimäki

puh. (+358) 44 0405859

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Laura Kakkonen

c/o Simosol Oy

Hämeenkatu 10

11100 Riihimäki

info@simosol.fi

 

Rekisterin tietosisältö

 

Simosol Oy:n yhteydenottorekisteri sisältää seuraavia luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja:

 

 • Nimi

 • Sähköposti

 • Viestin sisältö

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Henkilötietoja käytetään:

 

 • Yhteydenottoihin vastaamiseen

 • Simosol Oy:n toiminnan, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen

 • Asiakaskokemuksen parantamiseen

 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

Edellä mainitun rajoittamatta suoritettaessa toimeksiantoja EU:n ja ETA:n ulkopuolella tietoja voidaan siirtää toimeksiannon kannalta tarpeellisessa laajuudessa myös Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Asiakkaalla on vastaavien lakisääteisten edellytysten täyttyessä seuraavat lakisääteiset tietosuojaoikeudet: 

 • pääsy henkilötietoihin (GDPR, 15 artikla)

 • oikeus tietojen poistamiseen (GDPR, 17 artikla)

 • oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR, 16 artikla)

 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR, 18 artikla)

 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR, 20 artikla)

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (GDPR, 77 artikla)

 • oikeus peruuttaa suostumus (GDPR, 7 artikla 3 kohta) sekä

 • oikeus vastustaa tiettyjä käsittelytoimenpiteitä (GDPR, 21 artikla). 

 

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@simosol.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Asiakkaan tietojen poistaminen

Säilytämme asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyihin tarkoituksiin. Tarvittaessa säilytämme asiakkaan henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, jos ja niin kauan kuin laki sen meille sallii tiettyjä tarkoituksia varten, mukaan lukien oikeuksiemme puolustamiseen.

 

Tietojen suojauksen periaatteet

 

Asiakkaidemme henkilötiedot välitetään turvallisesti salattuina. Käytämme tähän tarkoitukseen SSL-koodausjärjestelmää (Secure Socket Layer).

 

Yhteydenottoja ja niihin liittyviä henkilötietoja käsittelevät vain ne rekisterinpitäjän palveluksessa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään ja yhteydenottojen hoitamisessa.
 

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

© 2020 Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Suomi

 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Facebook Icon