Phân tích Carbon

của hệ sinh thái rừng và những biến động về cảnh quang

Ước tính chính xác lưu lượng Carbon trong rừng và những biến động cảnh quan

Phân tích Carbon mở rộng để tính toán vòng đời của các sản phẩm gỗ

Tìm ra các kịch bản quản lý khác nhau sẽ ảnh hưởng đến cân bằng sự cân bằng Carbon

Các mô hình trông không hấp dẫn? Chúng tôi xây dựng giao diện hấp dẫn cho phân tích Carbon

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cây thông trao đổi CO2 trong thực tế chưa?

Nhấn vào đây để truy cập công cụ Carbon Tree được phát triển bởi Simosol và INAR

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC TỪ CÁC GIẢI PHÁP MÔ HÌNH CARBON CỦA CHÚNG TÔI

  • CarboScen được sử dụng tại một số quốc gia ở Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Á để phân tích sự cân bằng Carbon trong một số biến động cảnh quan. Ứng dụng này được phát triển bởi Simosol, cùng với Viện Nghiên cứu Nhiệt đới Viikki thuộc Đại học Helsinki và CIFOR

  • Một điều đáng lưu ý là hầu hết lượng Carbon trong rừng không chứa trong cây cối hay thảm thực vật, mà là ở dưới lòng đất. Do đó, mô hình cân bằng carbon - đất rất quan trọng. Chúng tôi đã làm việc với Viện Khí tượng Phần Lan để phát triển giao diện người dùng cho mô hình carbon - đất Yasso

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể