Định giá từng tự động

Forest and Trees is the only service that will give you the market value of any forest estate in Finland.

Công cụ trực tuyến để thu thập giá trị thị trường của bất kỳ tài sản rừng(hiện chỉ có sẵn cho Phần Lan)

Bao gồm các ước tính chính như trữ lượng cây đứng, sản lượng phân khúc gỗ, tăng trưởng trữ lượng, giá trị sản xuất

Ước tính dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Lâm Nghiệp Phần Lan và phần mềm mô phỏng và tối ưu hóa của Simosol

Truy cập trang web để nhận báo cáo về bất kỳ tài sản rừng nào (hiện chỉ có sẵn cho Phần Lan)

We use the Forest Estate Valuation service to establish the value of forest estates joining our community forest and to define the price level for our estate purchases. This service is versatile, comprehensive, user friendly, and moderately priced, and it also includes the estate’s market value based on the actualized transactions. We are very pleased with this service!

- Petri Luukkonen, founder, Suomen hiilinielu yhteismetsä

CẦN THÊM THÔNG TIN?

Hãy liên hệ với chúng tôi và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất có thể

© 2020 by Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Finland

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon