RATKAISUJA PAREMPAAN METSÄ- JA MAATALOUTEEN

Olemme johtava luonnonvarojen kestävään käyttöön ja optimointiin liittyvien ratkaisujen tarjoaja

Metsänhoidon ja puun toimitusketjujen optimointi

Metsien, hiilivarastojen ja viljelykasvien kartoitus ja monitorointi

 

Metsien arvonmääritykset

Globaalisti ratkaisumme kattavat yli 15 miljoonaa metsähehtaaria arvoltaan 40 miljardia euroa.

Työskentelemme aktiivisesti Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa

RATKAISUT

hyödyntäen kaukokartoitus-aineistoja ja maasto-referenssidataa

Kartoitus ja inventointi

vaihteleville maankäyttömuodoille

Hiilivarastojen mallinnus ja muutosanalyysit

sekä metsävarat että operaatiot

Monitorointi

metsä- ja bioenergiahankkeista

Kannattavuus-analyysit

IPTIM-tuoteperheellä

Metsä-suunnittelu ja toimitus-ketjujen optimointi

metsätilat tai
-portfoliot

Arvon-määritykset

suunnitteluun, hallintaan ym. liittyen

Ohjelmisto-kehitys

ASIAKASKOKEMUKSIA

Bioenergia-potentiaalin kartoitus ja analysointi kansallisella tasolla

Maailmanpankki

Puunhankinnan optimointi haastavissa olosuhteissa

Metsä Group

Automatisoitu metsä-suunnitelmien laadinta

Stora Enso

Strateginen puuhankinnan suunnittelu

Tornator

Tiikin tuotannon optimointi ja yksittäisten tukkien seuranta

Apical Reforestadora

Metsä-omaisuuden arvonmääritys ja arvon seuranta

United Bankers

Metsävara-tietojen ajanta-saistaminen

Metsähallitus

TARINAMME

Yrityksen juuret ovat syvällä suomalaisessa perinteessä, joka perustuu kestävän puunkäytön suunnitteluun. Jotta biotalous olisi biologisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää, pitää hallita kolme asiaa: kartoitus, suunnittelu ja monitorointi. Kaikki alkaa resurssien sijaintia ja määrää koskevista tiedoista. Seuraavaksi on ymmärrettävä, kuinka resurssit muuttuvat ajan myötä ja miten niitä voidaan hyödyntää. Kolmanneksi on pystyttävä tarkistamaan, etenevätkö asiat suunnitelmien mukaan. Lopuksi kaikki täytyy aloittaa alusta ja hyödyntää matkan varrella kertyneitä kokemuksia ja oppeja.


Me aloitimme matkamme suunnittelusta. Vuonna 2004 Suomen metsäsektori yhdisti voimansa luodakseen seuraavan sukupolven metsänhoidon suunnittelujärjestelmän. Järjestelmä perustui simuloinnin ja matemaattisen optimoinnin yhdistelmälle, ja projektin tuloksena kehitettiin avoimen koodin SIMO-laskentajärjestelmä Helsingin yliopiston metsätieteellisessä tiedekunnassa. Vuonna 2007 projektin tutkijat Antti, Jouni ja Jussi päättivät perustaa Simosolin jatkaakseen seuraavan sukupolven suunnittelujärjestelmien kehitystyötä, jolle oli jo luotu vahva pohja. Siitä lähtien Simosol on toimittanut simulointiin ja optimointiin perustuvia suunnittelujärjestelmiä suomalaisen metsätalouden käyttöön. Yritys on matkan varrella kasvanut, ja olemme laajentaneet analytiikkatarjontaamme myös muualle Eurooppaan, Amerikkaan, Afrikkaan ja Aasiaan. Olemme myös pitäneet mielessä kestävän biotalouden kokonaisuuden, ja näin ollen nykyiseen tarjoomaamme kuuluu myös kartoitus ja monitorointi.

Tervetuloa tutustumaan nettisivustoomme, josta löydät ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Ja toki voit mielellään ottaa meihin yhteyttä!

Parhain terveisin

Jussi Rasinmäki

Toimitusjohtaja

© 2020 Simosol Oy

(+358) 44 0405859 | Riihimäki, Suomi

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon